Ik wil windmolens in Diemen

De gemeenteraad van Diemen spreekt binnenkort haar voorkeur uit voor gebieden waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind of zon. Nu klinkt vooral het geluid van tegenstanders van de komst van windmolens in onze regio. Wij vinden het belangrijk om daar een ander geluid tegenover te zetten: positief en met een open houding.

Stuur deze mail naar de gemeenteraadsleden

Geacht raadslid,

Windmolens zijn keihard nodig om de klimaatcrisis aan te pakken, ook in ons dorp. Kan ik op uw steun rekenen voor windmolens in en om Diemen?

We moeten alles op alles zetten. De aarde dreigt met meer dan drie graden op te warmen. Dat betekent dat Diemen rond 2300 verdwijnt in zee. Gelukkig kunnen we dit rampscenario helpen voorkomen door ook in Diemen nu onze verantwoordelijkheid te nemen.

Iedereen moet z’n steentje bijdragen, elke burger, elk bedrijf en elke overheid. Ons dorp dus ook. We kunnen niet zomaar verwachten dat anderen onze stroom voor ons produceren. Met elke extra windmolen in Diemen gaat onze CO2-uitstoot omlaag. Zo beschermen we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Laten we niet op voorhand zoekgebieden afwijzen maar juist grondig en op basis van feiten onderzoeken waar in Diemen windmolens kunnen komen. Daarbij zijn de nabije natuur en de gezondheid van omwonenden natuurlijk belangrijk om rekening mee te houden. In juni neemt u een besluit over de Regionale Energiestrategie. Dan hoop ik op uw steun voor windmolens in en rond Diemen.

Met vriendelijke groet,

Jouw naam

Deel onze oproep met Diemenaren

Verspreid je deze oproep verder?

Wil je meer doen voor windmolens in Diemen?

Help mee en versterk onze oproep voor windmolens in Diemen, bijvoorbeeld door in te spreken op de raadsvergadering van donderdag 10 juni 2021. Laat je e-mailadres hier achter, dan kunnen wij je daarbij helpen en blijf je op de hoogte!

De feiten over windmolens op een rij

Windmolens leveren schone elektriciteit

Windmolens stoten geen CO₂, stikstof of fijnstof uit bij het produceren van elektriciteit. Elke kilowattuur die ze opwekken is daarmee goed voor het klimaat: je beperkt er direct elektriciteit mee die gemaakt wordt met kolen, olie en gas. Voorlopig kunnen we elke duurzame kilowattuur goed gebruiken.

Windmolens hebben weinig ruimte nodig

Windmolens hebben maar weinig ruimte nodig. Ze kunnen zelfs in een weiland geplaatst worden terwijl de koeien, schapen of andere dieren er omheen lopen.

In Diemen komen lage molens

In Diemen mogen geen hoge windmolens geplaatst worden vanwege het Luchthaven Indelings Besluit (LIB) over Schiphol. Er loopt een laagvliegroute over Diemen heen. 150 meter is ongeveer het maximum.

Iedere vorm van opwekking heeft nadelen

De enige vorm van elektriciteit die geen nadelen heeft is de elektriciteit die je niet gebruikt. Zo hebben niet alleen windmolens op land nadelen, maar ook windmolens op zee en zonnepanelen.

Op zee worden veel windmolens gebouwd. Net als bij windmolens op land spelen ook op zee allerlei belangen die het steeds lastiger maken om daar nog meer windparken te plannen, zoals visserij, scheepvaart en natuur. Bovendien wordt het steeds moeilijker om de grote hoeveelheden op zee opgewekte elektriciteit via stroomkabels aan land te brengen.

Om met zonnepanelen evenveel elektriciteit op te wekken als met één enkele windmolen heb je veel meer ruimte nodig. Bovendien leveren zonnepanelen alleen elektriciteit als de zon schijnt.

Bij de keuze van iedere vorm moet je bij de plaatsing en het gebruik goed rekening houden met de nadelen.

Windmolens zijn relatief stil

Windmolens maken geluid. Om hinder zoveel mogelijk te beperken, zijn er geluidsnormen voor windmolens, net zoals die er zijn voor bijvoorbeeld verkeer. Windmolens mogen overdag gemiddeld maximaal 47 dB geluid bij elk gebouw (“gevoelig object”) in de omgeving veroorzaken. Dat is minder dan er nu al aan omgevingsgeluid is op vrijwel alle plekken in Diemen. In vrijwel heel Diemen zal je de windmolens niet horen. In de nacht mag een windmolen nog minder geluid veroorzaken.

Windmolens produceren laagfrequent geluid, maar aanmerkelijk minder dan verkeer. Laagfrequent geluid kan leiden tot stress, met daarbij behorende gezondheidsklachten.

Slechts paar uur per jaar slagschaduw

Als de wieken draaien en de zon staat laag, dan geeft dat schaduw. In huis mogen mensen daar maar een paar uur per jaar last van hebben. Wordt dat meer, dan moet de molen stilgezet worden om slagschaduw te voorkomen.

Katten doden meer vogels

De bladen raken soms vogels, vleermuizen en andere dieren. Aangetoond is dat het aantal slachtoffers veel lager is dan door bijvoorbeeld katten, auto’s, hoogspanningsmasten en het gebruik van insecticiden. En heel veel minder dan door klimaatverandering. Bij de plaatsing is een nauwkeurig onderzoek van de te verwachten slachtoffers een eis. Pas als aannemelijk gemaakt is dat de impact op de lokale biodiversiteit klein blijft, kan een vergunning verleend worden.

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen van DiemerWind.

Wij zijn Diemenaren voor windmolens

Diemenwilwind.nl is een initiatief van Eline Raaphorst, Evert Kuiken, Willy Brinksma en anderen. Wij zijn Diemenaren die graag een positief geluid voor windmolens laten horen. Wil je meer weten of kennismaken? Stuur ons een mailtje!